SAMARBETS­PARTNERS

Vi på Move Wellness har gärna samarbeten i olika former med företag och människor som ger en Win-Win med fokus på att aktivera människor eller för en god sak. Här är några av våra samarbetspartners.

Jimmy Rosenholm

Jimmy Rosenholm är en lokal konstnär som pryder våra lokaler med fin konst. Alla tavlor som finns hos oss är till salu. Kontakta oss för mer information.

Willefonden

Willefondens föräldragrupp är ett nätverk för föräldrar till barn med odiagnostiserade sjukdomar.

RS Sports