Stort tack till er alla som tagit er tid och visat er  engagemang som företagare, föreningsledare och markägare i utvecklingen av Brottby!

Sammanfattning senaste våra två senaste möte den 19 och 21 februari. Den 19 februari samlades Björn, Bengt, Victor, Jessica Christian och Simon tillsammans med Magnus Isberg, Johan skog, Björn Stafbom, Roger Lindström, Annika hellberg och Petri Peltonen i kommunhuset.

Vi samlades där för få svar på hur man som politiker och tjänstemän såg på tillväxtfrågorna i brottby. Vi alla varit eniga om är ett måste för vårt lilla sammahälle ska bestå och att vi ser gärna en tillväxt, från idag 1200 personer gillar vi målet 1800 personer och vad som krävs för det?

Vi hade med oss dessa strategiska tillväxt frågor:

 • Vad är status på den fördjupade översiktsplanen samt de detaljplaner som ligger i Brottby?
 • Hur ser VA-planen ut?
 • Hur ser ni på förvaltning eller sälja fastigheter?
 • Hur ser ni på löpande underhåll, skötsel, säkerhet och trivselhöjande åtgärder i området?

Svaret där var enkelt:

 • att man önskade tillväxt och det fanns planer på utbyggnad av avloppet och ca 190-270 bostäder till 2027, där avloppet är störta begräsningen.
 • Att förvalta bättre fanns såklart och hjälp med att uppmärksamma bristande områden tas tacksamt emot,  och att kommunen kan sälja fastigheter är också möjligt.

Vi som bor och verkar i Brottby har såklart egna intressen och syn på hur saker bäst ska utvecklas och vill man försöka vara med och påverka hur utfallen ska bli fick vi dessa kontaktvägar, vi fick rekommendation att alltid inkludera Magnus Isberg som kan hjälpa oss driva i rätt riktning. Nedan kommer några lätta förhållningspunkter hur det går till.

 • Vägar, kommunikation & förvaltning- Där är det Roger som är ansvarig. Känner du då att någon väg, hus eller mark inte förvaltas på ett rätt sätt, har en väg som du anser inte är säker är Roger rätt person att prata med.
 • Byggnation & sammhällsutvecklingsfrågor  – Då är det Björn Stafbom som kan svara på hur planen för bostäder, avlopp ser ut.
 • Mark – Intresse av att köpa mark, då kan föreslog man att kom med en ide vad du vill göra med marken och skicka till Magnus Isberg så tar det vidare till politiken som tar beslut för tjänstemännen att förhålla sig till.
 • Buss kommunikationer(SL) – Ansvaras av regionen och kommunen gör vad dem kan för att påverka den. Här kan man tillsammans med Roger försöka formulera möjliga förbättringar om intresse finns.

Den 21 februari blev mest ett möte som summerade mötet vi hade den 19:e samt att vi bekärftade de vi tidigare sagt att frekvensen på våra möten ska justeras. Vi kommer försätta med våra träffar med en frekvens på en gång i kvartalet. Nästa möte planeras i slutet på maj i MOVES fastighet. Exakt dag, tid och plats planeras närmare fram. Haket kommer då ha flyttat och har vi tur har en nyrenoverad lokal att visa upp. Sprid gärna ordet om våra träffar om du vill ha med någon du känner kan tillföra eller ha nytta av att delta.

Tills dess har vi dessa tre punkter vi driver tillsammans:

 • Skylt för oss företagare visa upp att vi är ett levande aktivt samhälle.
  • Simon & Viktor driver
 • Minimässa i Karbyhallen den 14 april klockan 11-15
  • Mässan drivs av Kattis och Mia, kattis@ahlbergagentur.se och mia.lindh@ditior.se
  • Denna tycker jag alla vi som är verksamma som förening eller företagare ska delta aktivt i, och är du inte aktiv kom och besök!
  • Anmälan görs på genom att swisha 300 kr till 073502808 och maila din företags information till arrangörerna.
  • Nästa informationsträff för den som vill ställa ut på mässan är den 24 Mars, klockan XX:XX.

Må bäst tills vi ses!